در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 28 شهریور 1397
 • چک لیست دروس

  ردیف

  رشته

  مقطع

  وضعیت دانلود

  1

  کامپیوتر – نرم افزار

  کاردانی پیوسته

  دانلود

  2

  کامپیوتر – سخت افزار

  کاردانی پیوسته

  دانلود

  3

  الکترونیک – الکترونیک عمومی

  کاردانی پیوسته

  دانلود

  4

  الکترونیک – تعمیر تجهیزات پزشکی

  کاردانی پیوسته

  دانلود

  5

  ساختمان – کارهای عمومی ساختمان

  کاردانی پیوسته

  دانلود

  6

  ساختمان – راه سازی

  کاردانی پیوسته

  دانلود

  7

  الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکی

  کاردانی پیوسته

  دانلود

  8

  حسابداری – حسابداری بازرگانی

  کاردانی پیوسته

  دانلود

   

  نظرات کاربران