در حال بارگذاری ...
دوشنبه 28 اسفند 1396

چک لیست دروس

ردیف

رشته

مقطع

وضعیت دانلود

1

کامپیوتر – نرم افزار

کاردانی پیوسته

دانلود

2

کامپیوتر – سخت افزار

کاردانی پیوسته

دانلود

3

الکترونیک – الکترونیک عمومی

کاردانی پیوسته

دانلود

4

الکترونیک – تعمیر تجهیزات پزشکی

کاردانی پیوسته

دانلود

5

ساختمان – کارهای عمومی ساختمان

کاردانی پیوسته

دانلود

6

ساختمان – راه سازی

کاردانی پیوسته

دانلود

7

الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکی

کاردانی پیوسته

دانلود

8

حسابداری – حسابداری بازرگانی

کاردانی پیوسته

دانلود

 

نظرات کاربران