در حال بارگذاری ...
سه‌شنبه 3 اردیبهشت 1398
 • ثبت نام ورودیهای جدید

  کاردانی:

   زمان ثبت نام پذیرفته شدگان دوره کاردانی

  چهارشنبه: 97/06/21 و شنبه 97/06/24 می باشد

   

  مدارک مورد نیاز:

  1- گواهی موقت دیپلم یا اصل دیپلم + سه سری کپی

  2- اصل ریز نمرات دروره متوسطه (تایید شده) +3 سری کپی

  3- اصل شناسنامه + 3 سری کپی از تمام صفحات

  4- کارت ملی + 3 سری کپی پشت و رو

  5- عکس 4*3 جدید پشت نویسی شده 12 قطعه 

  6- درصورت داشتن کارت پایان خدمت ، اصل کارت + 3 سری کپی پشت و رو

   

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  کارشناسی ناپیوسته:

  زمان ثبت نام پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ناپیوسته

  یکشنبه: 97/06/25 و دوشنبه 97/06/26 می باشد.

   

  مدارک مورد نیاز:

  1- گواهی موقت کاردانی یا اصل آن+ سه سری کپی

  2- ریز نمرات کاردانی+ سه سری کپی

  3- اصل شناسنامه + 3 سری کپی از تمام صفحات

  4- اصل کارت ملی + 3 سری کپی پشت و رو

  5- عکس 4*3 جدید پشت نویسی شده 12 قطعه 

  6- (درصورت داشتن کارت پایان خدمت ، اصل کارت + 3 سری کپی پشت و رو) در غیر اینصورت مدرک وضعیت نظام وظیفه

  7- اصل حکم مرخصی سالانه برای کارمندان دولت یا موافقت رسمی بدون قید و شرط سازمان مطبوع

  8- اصل حکم استخدامی یا گواهی کارمندان رسمی و غیره که با سهمیه کارمندی قبول شده اند.

   

   

   

   

  نظرات کاربران